Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
"ชุมชนน่าอยู่ เลื่องลือประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์"  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การบริการประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจการสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ประกาศ
   หนังสือเชิญประชุม
   ห้องประชุมสภา
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับงานสภาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
E-SERVICE
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
 
คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม ของ
เทศบาลตำบลกระโสม
 
 
สถิติรายงานการเข้าเว็บไซต์
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
นายอนุรักษ์ อันติมานนท์
นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบประมาณเฉพาะการประปาเทศบาล) ครั้งที่ 1 (ดู : 2)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563 (ดู : 5)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563 (ดู : 6)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล(ซอบเทศบาล4และซอยเทศบาล1 (ดู : 60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  (ดู : 110)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล(ซอยเทศบาล๓ ท่าเรือสุระกุล) (ดู : 104)
ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
 
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีแห่กระจาด สารทเดือนสิบ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและฝึกอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562 (อบรมทำขนมลูกชุบ)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้บน "ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่่งแวดล้อม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือสุระกุล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีไหว้ครู ศพด.วัดมาตุคุณาราม ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 64)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 80)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ย้อนรอยหนังดัง....เจมส์บอนด์ 007 ตอน เพชฌฆาตปืนทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มาเถอะ “พังงา” ... ไม่ได้มีดีแค่ทะเล 😉 109 พังงา กิจกรรมดีๆ มีให้เที่ยวตลอดทั้งปี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแสดงพื้นบ้าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประมงพื้นบ้าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
เลขที่ 1/29 หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
โทรศัพท์ : สายด่วนผู้บริหารท้องถิ่น โทร : 081-7371-905
โทรศัพท์สำนักงาน : 076-496-501
- ติดต่อ นายกเทศมนตรี ต่อ 202
- รองนายกเทศมนตรี ต่อ 201
- สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 200
- กองช่าง ต่อ 203
- กองคลัง ต่อ 206
โทรสาร : 076-496-501 ต่อ 207
E-mail Address : krasomcity@hotmail.com
Copyright © 2018. www.krasomcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs