Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
"ชุมชนน่าอยู่ เลื่องลือประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์"  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การบริการประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจการสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ประกาศ
   หนังสือเชิญประชุม
   ห้องประชุมสภา
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับงานสภาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
E-SERVICE
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
 
คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม ของ
เทศบาลตำบลกระโสม
 
 
สถิติรายงานการเข้าเว็บไซต์
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล(ซอบเทศบาล4และซอยเทศบาล1 (ดู : 35) 16 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ดู : 82) 2 ส.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล(ซอยเทศบาล๓ ท่าเรือสุระกุล) (ดู : 71) 31 ก.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 45) 18 ก.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรับไฟฟ้าสาธารณะ แบบLED 120 วัตต์ จำนวน 38 ชุด บริเวณถนนเพรชเกษม (ดู : 41) 28 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2562 (ดู : 55) 12 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ เสริมผิวถนนลานจอดรถท่าเทียบเรือสุระกุล (บริเวณหน้าร้านดวงพร) (ดู : 55) ธ.ค.
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนน ซอยเทศบาล 1 (ดู : 53) ธ.ค.
ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ดู : 49) ธ.ค.
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล 3/1 (ราษฎร์อุทิศ) (ดู : 41) ธ.ค.
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนน ซอยเทศบาล 1 (ดู : 41) ธ.ค.
ประกาศเผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลานจอดรถท่าเทียบเรือสุระกุล (หน้าร้านดวงพร) (ดู : 41) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลางซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) (ดู : 50) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง ซ่อมรถครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (ดู : 41) ธ.ค.
ประกาศราคากลาง จ้างเหมายานพาหนะ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการศึกษาดูงานฯ (ดู : 41) ธ.ค.
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมลานจอดรถหน้่าร้านดวงพร(ท่าเรือสุระกุล) (ดู : 42) ธ.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ดู : 38) ธ.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ดู : 41) ธ.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 43) ธ.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซ่อมรถครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (ดู : 52) ธ.ค.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 55) ธ.ค.
ตารางแสดงงบเงินงบประมาณ จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ฝาคูระบายน้ำ) (ดู : 47) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (ดู : 40) ธ.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (งานฉากหลัง) (ดู : 40) ธ.ค.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 51) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
เลขที่ 1/29 หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
โทรศัพท์ : สายด่วนผู้บริหารท้องถิ่น โทร : 081-7371-905
โทรศัพท์สำนักงาน : 076-496-501
- ติดต่อ นายกเทศมนตรี ต่อ 202
- รองนายกเทศมนตรี ต่อ 201
- สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 200
- กองช่าง ต่อ 203
- กองคลัง ต่อ 206
โทรสาร : 076-496-501 ต่อ 207
E-mail Address : krasomcity@hotmail.com
Copyright © 2018. www.krasomcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs