เทศบาลตำบลกระโสม

เทศบาลตำบลกระโสม

เลขที่ 1/29 หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
โทรศัพท์ : 076-496-501 โทรสาร : 076-496-501 ต่อ 507
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05820401@dla.go.th