ภาพกิจกรรม
รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
895
30 พฤษภาคม 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม เข้ารับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age Friendly Communities/Cities) ณ ห้องประชุมนนทลี โรงพยาบาลพังงา