ภาพกิจกรรม
หล่อเทียนพรรษา ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

หล่อเทียนพรรษา ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

72

20 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสงขลา เยี่ยมเยียนศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดมาตุคุณาราม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสงขลา เยี่ยมเยียนศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดมาตุคุณาราม

63

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุม ปรึกษา หารือ วางแผน แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องอัตรากำลังของเทศบาล

ประชุม ปรึกษา หารือ วางแผน แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องอัตรากำลังของเทศบาล

53

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุม ปรึกษา หารือ วางแผน แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องอัตรากำลังของเทศบาล

ประชุม ปรึกษา หารือ วางแผน แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องอัตรากำลังของเทศบาล

59

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม

66

29 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

349

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

259

2 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

194

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)

65

4 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2566

70

4 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2566

41

4 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) และโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) และโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

68

4 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) และโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) และโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

67

4 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) และโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) และโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

66

4 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ผลการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2566

ผลการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2566

73

20 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การจัดประชุมประชาคมรับฟ้งความคิดเห็นของประชาชนต่อการโอนกิจการประปาเทศบาลตำบลกระโสม ให้การประปาภูมิส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการน้ำประปา

การจัดประชุมประชาคมรับฟ้งความคิดเห็นของประชาชนต่อการโอนกิจการประปาเทศบาลตำบลกระโสม ให้การประปาภูมิส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการน้ำประปา

91

9 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

69

24 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นทีมผสม (อาวุโส) กีฬา อบจ. พังงา

การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นทีมผสม (อาวุโส) กีฬา อบจ. พังงา

75

20 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อาวุโสชาย อบจ.คัพ ปี 2566

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อาวุโสชาย อบจ.คัพ ปี 2566

69

20 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม

86

20 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...