ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม
66
29 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2566  นำโดย  นายวิวัฒน์  สงวนพงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2566  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม