ผลิตภัณฑ์ตำบล
ปากกัดตีนถีบ ทำใบจากยาสูบ อาชีพดั้งเดิมคนกระโสม
1020
31 สิงหาคม 2561

            "ตลาดกระโสม" อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นชุมชนที่อยู่ติดกับทะเลอ่าวพังงา มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นจาก ทำให้ในอดีตคนในชุมชนเกิอบทุกบ้านได้ทำใบจากสำหรับมวนยาสูบ เรียกว่า ยาสูบใบจาก ซึ่งเป็นที่นิยมในท้องถิ่นภาคใต้ การทำใบจากนั้นจะใช้ใบอ่อนซึ่งได้มาจากยอดต้นจาก โดยการเลือกยอดจากที่ใบยังห่อตัวไม่แผ่ออก ตัดออกจากกอ สับใบออกจากยอด เริ่มจากโคนยอดไปหาปลายยอด สับครั้งหนึ่งดึงใบออกใบหนึ่ง จนกระทั่งเกือบถึงปลายยอด จากนั้นก็นำมาลอกเอาเหยื่อออกจากใบ โดยใช้ปากกัด แล้วใช้นิ้วเท้าหนีบดึงใบออกจากเยื่อ (จึงที่มาของคำว่า อาชีพ ปากกัด ตีนถีบ) จากนั้นนำใบจากส่วนที่ลอกแล้ว ผูกมัดรวมกันห้อยไว้ในร่มแบบตากอากาศหรือนำไปตากแดดก็ได้ 

            เมื่อตากแห้งแล้ว จะทำให้ใบห่อตัวเองตลอดใบ มีลักษณะเหมือนบุหรี่ที่ม้วนแล้ว จึงเอามาตัดเป็นชิ้นสั้นๆ ให้มีขนาดพอ ๆ กับความยามของบุหรี่ 1 มวน และมักรวมกันเป็นมัดเล็กๆ  ทั้งแบบแบนและแบบกลม จากนั้นนำมาทำเป็นห่อ ๆ ละ 100 มัด จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงทีี่บ้าน ทำได้เท่าไรก็รับซื้อทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม ปากกัดตีนถีบ ทำใบจากยาสูบ อาชีพดั้งเดิมคนกระโสม ของสำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม