ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1ต.ค. 2565-31 มี.ค. 2566)
13 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1ต.ค. 2565-31 มี.ค. 2566) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ