คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการขอเงินอุดหนุน-กองการศึกษา
15 มิถุนายน 2566

7


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการขอเงินอุดหนุน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ในการติดต่อราชการ
16 กันยายน 2564

115


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ในการติดต่อราชการ ได้ที่นี่

มาตรฐานการให้บริการ
14 ธันวาคม 2561

222


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานการให้บริการ ได้ที่นี่  (มาตรฐานการให้บริการ)

คู่มือสำหรับประชาชน - กองช่าง
30 พฤศจิกายน 542

193


enlightenedท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน - กองช่าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
30 พฤศจิกายน 542

212


mailท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน - สำนักปลัดเทศบาล - งานทะเบียนราษฎร
30 พฤศจิกายน 542

238


mailท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน - งานทะเบียนราษฎร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน - สำนักปลัดเทศบาล - งานการเจ้าหน้าที่
30 พฤศจิกายน 542

235


mailท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน - งานการเจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน - สำนักปลัดเทศบาล -งานธุรการ
30 พฤศจิกายน 542

231


mailท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน - สำนักปลัดเทศบาล -งานธุรการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการ/พนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลกระโสม
30 พฤศจิกายน 542

213


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการ/พนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลกระโสม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ