ประกาศ
ประชาสัมพันธ์กำหนัดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลกระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
31 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป
11 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลกระโสม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
4 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
เปิดสมัยประชุม และเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระโสม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
7 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลกระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566
8 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลกระโสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ2566
22 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปี 2566 สมัยสามัญ สมัยที่ 3
27 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เปิดสมัยประชุม และเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
21 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เปิดสมัยประชุม และเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลกระโสม ประจำปี พ.ศ.2566
14 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลกระโสม ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลกระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
2 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลกระโสม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เปิดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
10 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เปิดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566
10 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
14 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เปิดสมัยประชุม และเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
9 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เปิดสมัยประชุม และเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลกระโสม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าเสนอชื่อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
28 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลกระโสม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าเสนอชื่อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
10 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เปิดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
26 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เปิดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
10 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
6 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
เปิดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
12 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เปิดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ