นโยบายการบริหาร
คำแถลงนโยบายของ นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม แถลงต่อสถาเทศบาล วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
19 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำแถลงนโยบายของ นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม แถลงต่อสถาเทศบาล วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
9 สิงหาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ