ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
3 สิงหาคม 2563

1111


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ได้ที่นี่